Header image  
   
  

 
 

 
 Academic Visits

 

 

 

Aug. 2017-Jan. 2018

Aug. 2011-Jun. 2012

Jun. 2008-May.2009

 

Hong Kong Baptist University

Peking University

CERFACS
France

 

M. Ng

Ming Jiang

I. S. Duff

 

Jun. 2006-Sep.2006

State Key Laboratory of Sci./Eng. Computing

Institute of Comput. Math. and Sci./Eng. Computing      

Chinese Academy of Sciences

Beijing

 

Zhong-Zhi Bai

Mar. 2005-May 2005

Institute of Applied Physics and Computational Mathematics

Laboratory of Computational Physics     

Beijing

 

Xing-Ping Liu

Feb. 2005-Mar.2005

State Key Laboratory of Sci./Eng. Computing

Institute of Comput. Math. and Sci./Eng. Computing      

Chinese Academy of Sciences

Beijing

Zhong-Zhi Bai

 

 

 
 
 
    Last updated 15 May 2018.