Welcome   to...
   
Fu, Xianlong's Homepage

¡  ( Fu, Xianlong )
Professor of Mathematics
Department of Mathematics
East China Normal University

Office mailing address:
Department of Mathematics
East China Normal University
No. 500, Dong Chuan Road
Shanghai, 200241, P.R.China

Zip200241
Tel: 86-21-54342646-213
fax: 86-21-54342609
Email: xlfu AT math.ecnu.edu.cn


Office:
Dept. of Math. Room 213, Math Building© Dept. of Math. East China Normal University