Welcome   to...
   
庞学诚的个人主页

庞学诚  ( Pang, Xuechen )
数学系教授
数学系 
华东师范大学

办公通讯地址:
  上海市闵行区东川路500号
  华东师范大学数学系
邮编:200241
电话: 86-21-54342646-211
传真: 86-21-54342609
电子邮件: xcpang AT math.ecnu.edu.cn


办公室:
数学系 闵行数学楼211室 © 版权所有 华东师范大学数学系