Welcome   to...
杜荣的个人主页

(English Version)

 


 

杜荣  ( DU, Rong )
教授
华东师范大学
数学科学学院 

办公通讯地址:
  
上海市闵行区东川路500
  
华东师范大学数学科学学院
邮编:200241
电话: 86-21-54342646-312
传真: 86-21-54342609
电子邮件: rdu@math.ecnu.edu.cn

办公室: 闵行数学楼312 


 

·         研究方向
  
代数几何,复几何

·      简历

·      论文

·      基金

·      教学

·      会议

·      青年学术论坛

 


© 版权所有 华东师范大学数学系

eXTReMe Tracker